Europa

Nome del fuso orario Ora locale Offset UTC/GMT
Asia/Anadyr 03:33 PM Wed, Jun 28, 2017 ANAS UTC/GMT +12:00
Asia/Kamchatka 03:33 PM Wed, Jun 28, 2017 PETS UTC/GMT +12:00
Asia/Magadan 03:33 PM Wed, Jun 28, 2017 MAGS UTC/GMT +12:00
Asia/Vladivostok 02:33 PM Wed, Jun 28, 2017 VLAS UTC/GMT +11:00
Asia/Yakutsk 01:33 PM Wed, Jun 28, 2017 YAKS UTC/GMT +10:00
Asia/Irkutsk 12:33 PM Wed, Jun 28, 2017 IRKS UTC/GMT +09:00
Asia/Krasnoyarsk 11:33 AM Wed, Jun 28, 2017 KRAS UTC/GMT +08:00
Asia/Novosibirsk 10:33 AM Wed, Jun 28, 2017 NOVS UTC/GMT +07:00
Asia/Omsk 10:33 AM Wed, Jun 28, 2017 OMSS UTC/GMT +07:00
Asia/Yekaterinburg 09:33 AM Wed, Jun 28, 2017 YEKS UTC/GMT +06:00
Europe/Moscow 07:33 AM Wed, Jun 28, 2017 MSD UTC/GMT +04:00
Europe/Samara 07:33 AM Wed, Jun 28, 2017 SAMS UTC/GMT +04:00
Asia/Nicosia 06:33 AM Wed, Jun 28, 2017 EEST UTC/GMT +03:00
Europe/Athens 06:33 AM Wed, Jun 28, 2017 EEST UTC/GMT +03:00
Europe/Bucharest 06:33 AM Wed, Jun 28, 2017 EEST UTC/GMT +03:00
Europe/Chisinau 06:33 AM Wed, Jun 28, 2017 EEST UTC/GMT +03:00
Europe/Helsinki 06:33 AM Wed, Jun 28, 2017 EEST UTC/GMT +03:00
Europe/Kaliningrad 06:33 AM Wed, Jun 28, 2017 EEST UTC/GMT +03:00
Europe/Kiev 06:33 AM Wed, Jun 28, 2017 EEST UTC/GMT +03:00
Europe/Mariehamn 06:33 AM Wed, Jun 28, 2017 EEST UTC/GMT +03:00
Europe/Minsk 06:33 AM Wed, Jun 28, 2017 EEST UTC/GMT +03:00
Europe/Riga 06:33 AM Wed, Jun 28, 2017 EEST UTC/GMT +03:00
Europe/Sofia 06:33 AM Wed, Jun 28, 2017 EEST UTC/GMT +03:00
Europe/Tallinn 06:33 AM Wed, Jun 28, 2017 EEST UTC/GMT +03:00
Europe/Vilnius 06:33 AM Wed, Jun 28, 2017 EEST UTC/GMT +03:00
Arctic/Longyearbyen 05:33 AM Wed, Jun 28, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Amsterdam 05:33 AM Wed, Jun 28, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Andorra 05:33 AM Wed, Jun 28, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Belgrade 05:33 AM Wed, Jun 28, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Berlin 05:33 AM Wed, Jun 28, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Bratislava 05:33 AM Wed, Jun 28, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Brussels 05:33 AM Wed, Jun 28, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Budapest 05:33 AM Wed, Jun 28, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Copenhagen 05:33 AM Wed, Jun 28, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Gibraltar 05:33 AM Wed, Jun 28, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Ljubljana 05:33 AM Wed, Jun 28, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Luxembourg 05:33 AM Wed, Jun 28, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Madrid 05:33 AM Wed, Jun 28, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Malta 05:33 AM Wed, Jun 28, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Monaco 05:33 AM Wed, Jun 28, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Oslo 05:33 AM Wed, Jun 28, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Paris 05:33 AM Wed, Jun 28, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Podgorica 05:33 AM Wed, Jun 28, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Prague 05:33 AM Wed, Jun 28, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Rome 05:33 AM Wed, Jun 28, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/San_Marino 05:33 AM Wed, Jun 28, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Sarajevo 05:33 AM Wed, Jun 28, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Skopje 05:33 AM Wed, Jun 28, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Stockholm 05:33 AM Wed, Jun 28, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Tirane 05:33 AM Wed, Jun 28, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Vaduz 05:33 AM Wed, Jun 28, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Vatican 05:33 AM Wed, Jun 28, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Vienna 05:33 AM Wed, Jun 28, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Warsaw 05:33 AM Wed, Jun 28, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Zagreb 05:33 AM Wed, Jun 28, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Zurich 05:33 AM Wed, Jun 28, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Atlantic/Canary 04:33 AM Wed, Jun 28, 2017 WEST UTC/GMT +01:00
Atlantic/Faeroe 04:33 AM Wed, Jun 28, 2017 WEST UTC/GMT +01:00
Atlantic/Madeira 04:33 AM Wed, Jun 28, 2017 WEST UTC/GMT +01:00
Europe/Dublin 04:33 AM Wed, Jun 28, 2017 IST UTC/GMT +01:00
Europe/Guernsey 04:33 AM Wed, Jun 28, 2017 BST UTC/GMT +01:00
Europe/Isle_of_Man 04:33 AM Wed, Jun 28, 2017 BST UTC/GMT +01:00
Europe/Jersey 04:33 AM Wed, Jun 28, 2017 BST UTC/GMT +01:00
Europe/Lisbon 04:33 AM Wed, Jun 28, 2017 WEST UTC/GMT +01:00
Europe/London 04:33 AM Wed, Jun 28, 2017 BST UTC/GMT +01:00
Atlantic/Azores 03:33 AM Wed, Jun 28, 2017 AZOS UTC/GMT
Atlantic/Reykjavik 03:33 AM Wed, Jun 28, 2017 GMT UTC/GMT