Europa

Nome del fuso orario Ora locale Offset UTC/GMT
Asia/Anadyr 02:39 AM Sat, Aug 19, 2017 ANAS UTC/GMT +12:00
Asia/Kamchatka 02:39 AM Sat, Aug 19, 2017 PETS UTC/GMT +12:00
Asia/Magadan 02:39 AM Sat, Aug 19, 2017 MAGS UTC/GMT +12:00
Asia/Vladivostok 01:39 AM Sat, Aug 19, 2017 VLAS UTC/GMT +11:00
Asia/Yakutsk 12:39 AM Sat, Aug 19, 2017 YAKS UTC/GMT +10:00
Asia/Irkutsk 11:39 PM Fri, Aug 18, 2017 IRKS UTC/GMT +09:00
Asia/Krasnoyarsk 10:39 PM Fri, Aug 18, 2017 KRAS UTC/GMT +08:00
Asia/Novosibirsk 09:39 PM Fri, Aug 18, 2017 NOVS UTC/GMT +07:00
Asia/Omsk 09:39 PM Fri, Aug 18, 2017 OMSS UTC/GMT +07:00
Asia/Yekaterinburg 08:39 PM Fri, Aug 18, 2017 YEKS UTC/GMT +06:00
Europe/Moscow 06:39 PM Fri, Aug 18, 2017 MSD UTC/GMT +04:00
Europe/Samara 06:39 PM Fri, Aug 18, 2017 SAMS UTC/GMT +04:00
Asia/Nicosia 05:39 PM Fri, Aug 18, 2017 EEST UTC/GMT +03:00
Europe/Athens 05:39 PM Fri, Aug 18, 2017 EEST UTC/GMT +03:00
Europe/Bucharest 05:39 PM Fri, Aug 18, 2017 EEST UTC/GMT +03:00
Europe/Chisinau 05:39 PM Fri, Aug 18, 2017 EEST UTC/GMT +03:00
Europe/Helsinki 05:39 PM Fri, Aug 18, 2017 EEST UTC/GMT +03:00
Europe/Kaliningrad 05:39 PM Fri, Aug 18, 2017 EEST UTC/GMT +03:00
Europe/Kiev 05:39 PM Fri, Aug 18, 2017 EEST UTC/GMT +03:00
Europe/Mariehamn 05:39 PM Fri, Aug 18, 2017 EEST UTC/GMT +03:00
Europe/Minsk 05:39 PM Fri, Aug 18, 2017 EEST UTC/GMT +03:00
Europe/Riga 05:39 PM Fri, Aug 18, 2017 EEST UTC/GMT +03:00
Europe/Sofia 05:39 PM Fri, Aug 18, 2017 EEST UTC/GMT +03:00
Europe/Tallinn 05:39 PM Fri, Aug 18, 2017 EEST UTC/GMT +03:00
Europe/Vilnius 05:39 PM Fri, Aug 18, 2017 EEST UTC/GMT +03:00
Arctic/Longyearbyen 04:39 PM Fri, Aug 18, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Amsterdam 04:39 PM Fri, Aug 18, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Andorra 04:39 PM Fri, Aug 18, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Belgrade 04:39 PM Fri, Aug 18, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Berlin 04:39 PM Fri, Aug 18, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Bratislava 04:39 PM Fri, Aug 18, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Brussels 04:39 PM Fri, Aug 18, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Budapest 04:39 PM Fri, Aug 18, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Copenhagen 04:39 PM Fri, Aug 18, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Gibraltar 04:39 PM Fri, Aug 18, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Ljubljana 04:39 PM Fri, Aug 18, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Luxembourg 04:39 PM Fri, Aug 18, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Madrid 04:39 PM Fri, Aug 18, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Malta 04:39 PM Fri, Aug 18, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Monaco 04:39 PM Fri, Aug 18, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Oslo 04:39 PM Fri, Aug 18, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Paris 04:39 PM Fri, Aug 18, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Podgorica 04:39 PM Fri, Aug 18, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Prague 04:39 PM Fri, Aug 18, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Rome 04:39 PM Fri, Aug 18, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/San_Marino 04:39 PM Fri, Aug 18, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Sarajevo 04:39 PM Fri, Aug 18, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Skopje 04:39 PM Fri, Aug 18, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Stockholm 04:39 PM Fri, Aug 18, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Tirane 04:39 PM Fri, Aug 18, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Vaduz 04:39 PM Fri, Aug 18, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Vatican 04:39 PM Fri, Aug 18, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Vienna 04:39 PM Fri, Aug 18, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Warsaw 04:39 PM Fri, Aug 18, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Zagreb 04:39 PM Fri, Aug 18, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Zurich 04:39 PM Fri, Aug 18, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Atlantic/Canary 03:39 PM Fri, Aug 18, 2017 WEST UTC/GMT +01:00
Atlantic/Faeroe 03:39 PM Fri, Aug 18, 2017 WEST UTC/GMT +01:00
Atlantic/Madeira 03:39 PM Fri, Aug 18, 2017 WEST UTC/GMT +01:00
Europe/Dublin 03:39 PM Fri, Aug 18, 2017 IST UTC/GMT +01:00
Europe/Guernsey 03:39 PM Fri, Aug 18, 2017 BST UTC/GMT +01:00
Europe/Isle_of_Man 03:39 PM Fri, Aug 18, 2017 BST UTC/GMT +01:00
Europe/Jersey 03:39 PM Fri, Aug 18, 2017 BST UTC/GMT +01:00
Europe/Lisbon 03:39 PM Fri, Aug 18, 2017 WEST UTC/GMT +01:00
Europe/London 03:39 PM Fri, Aug 18, 2017 BST UTC/GMT +01:00
Atlantic/Azores 02:39 PM Fri, Aug 18, 2017 AZOS UTC/GMT
Atlantic/Reykjavik 02:39 PM Fri, Aug 18, 2017 GMT UTC/GMT