Europa

Nome del fuso orario Ora locale Offset UTC/GMT
Asia/Anadyr 05:35 PM Tue, Oct 24, 2017 ANAS UTC/GMT +12:00
Asia/Kamchatka 05:35 PM Tue, Oct 24, 2017 PETS UTC/GMT +12:00
Asia/Magadan 05:35 PM Tue, Oct 24, 2017 MAGS UTC/GMT +12:00
Asia/Vladivostok 04:35 PM Tue, Oct 24, 2017 VLAS UTC/GMT +11:00
Asia/Yakutsk 03:35 PM Tue, Oct 24, 2017 YAKS UTC/GMT +10:00
Asia/Irkutsk 02:35 PM Tue, Oct 24, 2017 IRKS UTC/GMT +09:00
Asia/Krasnoyarsk 01:35 PM Tue, Oct 24, 2017 KRAS UTC/GMT +08:00
Asia/Novosibirsk 12:35 PM Tue, Oct 24, 2017 NOVS UTC/GMT +07:00
Asia/Omsk 12:35 PM Tue, Oct 24, 2017 OMSS UTC/GMT +07:00
Asia/Yekaterinburg 11:35 AM Tue, Oct 24, 2017 YEKS UTC/GMT +06:00
Europe/Moscow 09:35 AM Tue, Oct 24, 2017 MSD UTC/GMT +04:00
Europe/Samara 09:35 AM Tue, Oct 24, 2017 SAMS UTC/GMT +04:00
Asia/Nicosia 08:35 AM Tue, Oct 24, 2017 EEST UTC/GMT +03:00
Europe/Athens 08:35 AM Tue, Oct 24, 2017 EEST UTC/GMT +03:00
Europe/Bucharest 08:35 AM Tue, Oct 24, 2017 EEST UTC/GMT +03:00
Europe/Chisinau 08:35 AM Tue, Oct 24, 2017 EEST UTC/GMT +03:00
Europe/Helsinki 08:35 AM Tue, Oct 24, 2017 EEST UTC/GMT +03:00
Europe/Kaliningrad 08:35 AM Tue, Oct 24, 2017 EEST UTC/GMT +03:00
Europe/Kiev 08:35 AM Tue, Oct 24, 2017 EEST UTC/GMT +03:00
Europe/Mariehamn 08:35 AM Tue, Oct 24, 2017 EEST UTC/GMT +03:00
Europe/Minsk 08:35 AM Tue, Oct 24, 2017 EEST UTC/GMT +03:00
Europe/Riga 08:35 AM Tue, Oct 24, 2017 EEST UTC/GMT +03:00
Europe/Sofia 08:35 AM Tue, Oct 24, 2017 EEST UTC/GMT +03:00
Europe/Tallinn 08:35 AM Tue, Oct 24, 2017 EEST UTC/GMT +03:00
Europe/Vilnius 08:35 AM Tue, Oct 24, 2017 EEST UTC/GMT +03:00
Arctic/Longyearbyen 07:35 AM Tue, Oct 24, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Amsterdam 07:35 AM Tue, Oct 24, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Andorra 07:35 AM Tue, Oct 24, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Belgrade 07:35 AM Tue, Oct 24, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Berlin 07:35 AM Tue, Oct 24, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Bratislava 07:35 AM Tue, Oct 24, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Brussels 07:35 AM Tue, Oct 24, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Budapest 07:35 AM Tue, Oct 24, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Copenhagen 07:35 AM Tue, Oct 24, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Gibraltar 07:35 AM Tue, Oct 24, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Ljubljana 07:35 AM Tue, Oct 24, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Luxembourg 07:35 AM Tue, Oct 24, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Madrid 07:35 AM Tue, Oct 24, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Malta 07:35 AM Tue, Oct 24, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Monaco 07:35 AM Tue, Oct 24, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Oslo 07:35 AM Tue, Oct 24, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Paris 07:35 AM Tue, Oct 24, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Podgorica 07:35 AM Tue, Oct 24, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Prague 07:35 AM Tue, Oct 24, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Rome 07:35 AM Tue, Oct 24, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/San_Marino 07:35 AM Tue, Oct 24, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Sarajevo 07:35 AM Tue, Oct 24, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Skopje 07:35 AM Tue, Oct 24, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Stockholm 07:35 AM Tue, Oct 24, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Tirane 07:35 AM Tue, Oct 24, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Vaduz 07:35 AM Tue, Oct 24, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Vatican 07:35 AM Tue, Oct 24, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Vienna 07:35 AM Tue, Oct 24, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Warsaw 07:35 AM Tue, Oct 24, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Zagreb 07:35 AM Tue, Oct 24, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Zurich 07:35 AM Tue, Oct 24, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Atlantic/Canary 06:35 AM Tue, Oct 24, 2017 WEST UTC/GMT +01:00
Atlantic/Faeroe 06:35 AM Tue, Oct 24, 2017 WEST UTC/GMT +01:00
Atlantic/Madeira 06:35 AM Tue, Oct 24, 2017 WEST UTC/GMT +01:00
Europe/Dublin 06:35 AM Tue, Oct 24, 2017 IST UTC/GMT +01:00
Europe/Guernsey 06:35 AM Tue, Oct 24, 2017 BST UTC/GMT +01:00
Europe/Isle_of_Man 06:35 AM Tue, Oct 24, 2017 BST UTC/GMT +01:00
Europe/Jersey 06:35 AM Tue, Oct 24, 2017 BST UTC/GMT +01:00
Europe/Lisbon 06:35 AM Tue, Oct 24, 2017 WEST UTC/GMT +01:00
Europe/London 06:35 AM Tue, Oct 24, 2017 BST UTC/GMT +01:00
Atlantic/Azores 05:35 AM Tue, Oct 24, 2017 AZOS UTC/GMT
Atlantic/Reykjavik 05:35 AM Tue, Oct 24, 2017 GMT UTC/GMT