A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

V

Nome del fuso orario Ora locale Offset UTC/GMT
Europe/Vilnius 10:17 PM Sun, Aug 20, 2017 EEST UTC/GMT +03:00
Europe/Vienna 09:17 PM Sun, Aug 20, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Vatican 09:17 PM Sun, Aug 20, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Vaduz 09:17 PM Sun, Aug 20, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Australia/Victoria 05:17 AM Mon, Aug 21, 2017 EST UTC/GMT +10:00
Asia/Vladivostok 06:17 AM Mon, Aug 21, 2017 VLAS UTC/GMT +11:00
Asia/Vientiane 02:17 AM Mon, Aug 21, 2017 ICT UTC/GMT +07:00
America/Virgin 03:17 PM Sun, Aug 20, 2017 AST UTC/GMT -04:00
America/Vancouver 12:17 PM Sun, Aug 20, 2017 PDT UTC/GMT -07:00