A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

G

Nome del fuso orario Ora locale Offset UTC/GMT
Pacific/Guam 03:02 PM Fri, Aug 18, 2017 ChST UTC/GMT +10:00
Pacific/Guadalcanal 04:02 PM Fri, Aug 18, 2017 SBT UTC/GMT +11:00
Pacific/Galapagos 11:02 PM Thu, Aug 17, 2017 GALT UTC/GMT -06:00
Europe/Guernsey 06:02 AM Fri, Aug 18, 2017 BST UTC/GMT +01:00
Europe/Gibraltar 07:02 AM Fri, Aug 18, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Asia/Gaza 08:02 AM Fri, Aug 18, 2017 EEST UTC/GMT +03:00
America/Guyana 01:02 AM Fri, Aug 18, 2017 GYT UTC/GMT -04:00
America/Guayaquil 12:02 AM Fri, Aug 18, 2017 ECT UTC/GMT -05:00
America/Guatemala 11:02 PM Thu, Aug 17, 2017 CST UTC/GMT -06:00
America/Guadeloupe 01:02 AM Fri, Aug 18, 2017 AST UTC/GMT -04:00
America/Grenada 01:02 AM Fri, Aug 18, 2017 AST UTC/GMT -04:00
America/Grand_Turk 01:02 AM Fri, Aug 18, 2017 EDT UTC/GMT -04:00
America/Godthab 03:02 AM Fri, Aug 18, 2017 WGST UTC/GMT -02:00
Africa/Gaborone 07:02 AM Fri, Aug 18, 2017 CAT UTC/GMT +02:00