Northern Mariana Islands

Langues
Nom de la langue Nom indigène Code
Chamorro (MP) Chamoru CHA
Chinese 中文 CHI
English (MP) (langue officielle) English ENG
Filipino; Pilipino Wikang Filipino FIL
Tagalog Wikang Tagalog TGL