Japan

Geographie
Continent Asie
Localisation 36° 0' 0.00" N, 138° 0' 0.00" E
Capitale Tokyo
Zone 377,835 km2
Population 127,288,000 Habitants
Régions
  • Nombre de régions: 47
  • Liste de régions: Aichi, Akita, Aomori, Chiba, Ehime, Fukui, Fukuoka, Fukushima, Gifu, Gumma, Hiroshima, Hokkaido, Hyogo, Ibaraki, Ishikawa, Iwate, Kagawa, Kagoshima, Kanagawa, Kochi, Kumamoto, Kyoto, Mie, Miyagi, Miyazaki, Nagano, Nagasaki, Nara, Niigata, Oita, Okayama, Osaka, Saga, Saitama, Shiga, Shimane, Shizuoka, Tochigi, Tokushima, Tokyo, Tottori, Toyama, Wakayama, Yamagata, Yamaguchi, Yamanashi, Okinawa