A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

A

Country name Timezone name UTC/GMT offset
Azerbaijan
 • UTC/GMT +04:00
Austria
 • UTC/GMT +01:00
Australia
 • UTC/GMT +11:00
 • UTC/GMT +09:30
 • UTC/GMT +11:00
 • UTC/GMT +10:00
 • UTC/GMT +10:30
 • UTC/GMT +11:00
 • UTC/GMT +11:00
 • UTC/GMT +08:00
Aruba
 • UTC/GMT -04:00
Armenia
 • UTC/GMT +04:00
Argentina
 • UTC/GMT -03:00
 • UTC/GMT -03:00
 • UTC/GMT -03:00
 • UTC/GMT -03:00
 • UTC/GMT -03:00
 • UTC/GMT -03:00
 • UTC/GMT -03:00
 • UTC/GMT -03:00
 • UTC/GMT -03:00
 • UTC/GMT -03:00
Antigua and Barbuda
 • UTC/GMT -04:00
Anguilla
 • UTC/GMT -04:00
Angola
 • UTC/GMT +01:00
Andorra
 • UTC/GMT +01:00
American Samoa
 • UTC/GMT -11:00
Algeria
 • UTC/GMT +01:00
Albania
 • UTC/GMT +01:00
Åland Islands
 • UTC/GMT +02:00
Afghanistan
 • UTC/GMT +04:30