Europa

Timezone name Local time UTC/GMT offset
Europe/Zurich 01:06 PM Tue, Dec 06, 2016 CET UTC/GMT +01:00
Europe/Zagreb 01:06 PM Tue, Dec 06, 2016 CET UTC/GMT +01:00
Europe/Warsaw 01:06 PM Tue, Dec 06, 2016 CET UTC/GMT +01:00
Europe/Vilnius 02:06 PM Tue, Dec 06, 2016 EET UTC/GMT +02:00
Europe/Vienna 01:06 PM Tue, Dec 06, 2016 CET UTC/GMT +01:00
Europe/Vatican 01:06 PM Tue, Dec 06, 2016 CET UTC/GMT +01:00
Europe/Vaduz 01:06 PM Tue, Dec 06, 2016 CET UTC/GMT +01:00
Europe/Tirane 01:06 PM Tue, Dec 06, 2016 CET UTC/GMT +01:00
Europe/Tallinn 02:06 PM Tue, Dec 06, 2016 EET UTC/GMT +02:00
Europe/Stockholm 01:06 PM Tue, Dec 06, 2016 CET UTC/GMT +01:00
Europe/Sofia 02:06 PM Tue, Dec 06, 2016 EET UTC/GMT +02:00
Europe/Skopje 01:06 PM Tue, Dec 06, 2016 CET UTC/GMT +01:00
Europe/Sarajevo 01:06 PM Tue, Dec 06, 2016 CET UTC/GMT +01:00
Europe/San_Marino 01:06 PM Tue, Dec 06, 2016 CET UTC/GMT +01:00
Europe/Samara 03:06 PM Tue, Dec 06, 2016 SAMT UTC/GMT +03:00
Europe/Rome 01:06 PM Tue, Dec 06, 2016 CET UTC/GMT +01:00
Europe/Riga 02:06 PM Tue, Dec 06, 2016 EET UTC/GMT +02:00
Europe/Prague 01:06 PM Tue, Dec 06, 2016 CET UTC/GMT +01:00
Europe/Podgorica 01:06 PM Tue, Dec 06, 2016 CET UTC/GMT +01:00
Europe/Paris 01:06 PM Tue, Dec 06, 2016 CET UTC/GMT +01:00
Europe/Oslo 01:06 PM Tue, Dec 06, 2016 CET UTC/GMT +01:00
Europe/Moscow 03:06 PM Tue, Dec 06, 2016 MSK UTC/GMT +03:00
Europe/Monaco 01:06 PM Tue, Dec 06, 2016 CET UTC/GMT +01:00
Europe/Minsk 02:06 PM Tue, Dec 06, 2016 EET UTC/GMT +02:00
Europe/Mariehamn 02:06 PM Tue, Dec 06, 2016 EET UTC/GMT +02:00
Europe/Malta 01:06 PM Tue, Dec 06, 2016 CET UTC/GMT +01:00
Europe/Madrid 01:06 PM Tue, Dec 06, 2016 CET UTC/GMT +01:00
Europe/Luxembourg 01:06 PM Tue, Dec 06, 2016 CET UTC/GMT +01:00
Europe/London 12:06 PM Tue, Dec 06, 2016 GMT UTC/GMT
Europe/Ljubljana 01:06 PM Tue, Dec 06, 2016 CET UTC/GMT +01:00
Europe/Lisbon 12:06 PM Tue, Dec 06, 2016 WET UTC/GMT
Europe/Kiev 02:06 PM Tue, Dec 06, 2016 EET UTC/GMT +02:00
Europe/Kaliningrad 02:06 PM Tue, Dec 06, 2016 EET UTC/GMT +02:00
Europe/Jersey 12:06 PM Tue, Dec 06, 2016 GMT UTC/GMT
Europe/Isle_of_Man 12:06 PM Tue, Dec 06, 2016 GMT UTC/GMT
Europe/Helsinki 02:06 PM Tue, Dec 06, 2016 EET UTC/GMT +02:00
Europe/Guernsey 12:06 PM Tue, Dec 06, 2016 GMT UTC/GMT
Europe/Gibraltar 01:06 PM Tue, Dec 06, 2016 CET UTC/GMT +01:00
Europe/Dublin 12:06 PM Tue, Dec 06, 2016 GMT UTC/GMT
Europe/Copenhagen 01:06 PM Tue, Dec 06, 2016 CET UTC/GMT +01:00
Europe/Chisinau 02:06 PM Tue, Dec 06, 2016 EET UTC/GMT +02:00
Europe/Budapest 01:06 PM Tue, Dec 06, 2016 CET UTC/GMT +01:00
Europe/Bucharest 02:06 PM Tue, Dec 06, 2016 EET UTC/GMT +02:00
Europe/Brussels 01:06 PM Tue, Dec 06, 2016 CET UTC/GMT +01:00
Europe/Bratislava 01:06 PM Tue, Dec 06, 2016 CET UTC/GMT +01:00
Europe/Berlin 01:06 PM Tue, Dec 06, 2016 CET UTC/GMT +01:00
Europe/Belgrade 01:06 PM Tue, Dec 06, 2016 CET UTC/GMT +01:00
Europe/Athens 02:06 PM Tue, Dec 06, 2016 EET UTC/GMT +02:00
Europe/Andorra 01:06 PM Tue, Dec 06, 2016 CET UTC/GMT +01:00
Europe/Amsterdam 01:06 PM Tue, Dec 06, 2016 CET UTC/GMT +01:00
Atlantic/Reykjavik 12:06 PM Tue, Dec 06, 2016 GMT UTC/GMT
Atlantic/Madeira 12:06 PM Tue, Dec 06, 2016 WET UTC/GMT
Atlantic/Faeroe 12:06 PM Tue, Dec 06, 2016 WET UTC/GMT
Atlantic/Canary 12:06 PM Tue, Dec 06, 2016 WET UTC/GMT
Atlantic/Azores 11:06 AM Tue, Dec 06, 2016 AZOT UTC/GMT -01:00
Asia/Yekaterinburg 05:06 PM Tue, Dec 06, 2016 YEKT UTC/GMT +05:00
Asia/Yakutsk 09:06 PM Tue, Dec 06, 2016 YAKT UTC/GMT +09:00
Asia/Vladivostok 10:06 PM Tue, Dec 06, 2016 VLAT UTC/GMT +10:00
Asia/Omsk 06:06 PM Tue, Dec 06, 2016 OMST UTC/GMT +06:00
Asia/Novosibirsk 06:06 PM Tue, Dec 06, 2016 NOVT UTC/GMT +06:00
Asia/Nicosia 02:06 PM Tue, Dec 06, 2016 EET UTC/GMT +02:00
Asia/Magadan 11:06 PM Tue, Dec 06, 2016 MAGT UTC/GMT +11:00
Asia/Krasnoyarsk 07:06 PM Tue, Dec 06, 2016 KRAT UTC/GMT +07:00
Asia/Kamchatka 11:06 PM Tue, Dec 06, 2016 PETT UTC/GMT +11:00
Asia/Irkutsk 08:06 PM Tue, Dec 06, 2016 IRKT UTC/GMT +08:00
Asia/Anadyr 11:06 PM Tue, Dec 06, 2016 ANAT UTC/GMT +11:00
Arctic/Longyearbyen 01:06 PM Tue, Dec 06, 2016 CET UTC/GMT +01:00