Europa

Timezone name Local time UTC/GMT offset
Asia/Anadyr 07:46 PM Wed, Apr 26, 2017 ANAS UTC/GMT +12:00
Asia/Kamchatka 07:46 PM Wed, Apr 26, 2017 PETS UTC/GMT +12:00
Asia/Magadan 07:46 PM Wed, Apr 26, 2017 MAGS UTC/GMT +12:00
Asia/Vladivostok 06:46 PM Wed, Apr 26, 2017 VLAS UTC/GMT +11:00
Asia/Yakutsk 05:46 PM Wed, Apr 26, 2017 YAKS UTC/GMT +10:00
Asia/Irkutsk 04:46 PM Wed, Apr 26, 2017 IRKS UTC/GMT +09:00
Asia/Krasnoyarsk 03:46 PM Wed, Apr 26, 2017 KRAS UTC/GMT +08:00
Asia/Novosibirsk 02:46 PM Wed, Apr 26, 2017 NOVS UTC/GMT +07:00
Asia/Omsk 02:46 PM Wed, Apr 26, 2017 OMSS UTC/GMT +07:00
Asia/Yekaterinburg 01:46 PM Wed, Apr 26, 2017 YEKS UTC/GMT +06:00
Europe/Moscow 11:46 AM Wed, Apr 26, 2017 MSD UTC/GMT +04:00
Europe/Samara 11:46 AM Wed, Apr 26, 2017 SAMS UTC/GMT +04:00
Asia/Nicosia 10:46 AM Wed, Apr 26, 2017 EEST UTC/GMT +03:00
Europe/Athens 10:46 AM Wed, Apr 26, 2017 EEST UTC/GMT +03:00
Europe/Bucharest 10:46 AM Wed, Apr 26, 2017 EEST UTC/GMT +03:00
Europe/Chisinau 10:46 AM Wed, Apr 26, 2017 EEST UTC/GMT +03:00
Europe/Helsinki 10:46 AM Wed, Apr 26, 2017 EEST UTC/GMT +03:00
Europe/Kaliningrad 10:46 AM Wed, Apr 26, 2017 EEST UTC/GMT +03:00
Europe/Kiev 10:46 AM Wed, Apr 26, 2017 EEST UTC/GMT +03:00
Europe/Mariehamn 10:46 AM Wed, Apr 26, 2017 EEST UTC/GMT +03:00
Europe/Minsk 10:46 AM Wed, Apr 26, 2017 EEST UTC/GMT +03:00
Europe/Riga 10:46 AM Wed, Apr 26, 2017 EEST UTC/GMT +03:00
Europe/Sofia 10:46 AM Wed, Apr 26, 2017 EEST UTC/GMT +03:00
Europe/Tallinn 10:46 AM Wed, Apr 26, 2017 EEST UTC/GMT +03:00
Europe/Vilnius 10:46 AM Wed, Apr 26, 2017 EEST UTC/GMT +03:00
Arctic/Longyearbyen 09:46 AM Wed, Apr 26, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Amsterdam 09:46 AM Wed, Apr 26, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Andorra 09:46 AM Wed, Apr 26, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Belgrade 09:46 AM Wed, Apr 26, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Berlin 09:46 AM Wed, Apr 26, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Bratislava 09:46 AM Wed, Apr 26, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Brussels 09:46 AM Wed, Apr 26, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Budapest 09:46 AM Wed, Apr 26, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Copenhagen 09:46 AM Wed, Apr 26, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Gibraltar 09:46 AM Wed, Apr 26, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Ljubljana 09:46 AM Wed, Apr 26, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Luxembourg 09:46 AM Wed, Apr 26, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Madrid 09:46 AM Wed, Apr 26, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Malta 09:46 AM Wed, Apr 26, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Monaco 09:46 AM Wed, Apr 26, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Oslo 09:46 AM Wed, Apr 26, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Paris 09:46 AM Wed, Apr 26, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Podgorica 09:46 AM Wed, Apr 26, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Prague 09:46 AM Wed, Apr 26, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Rome 09:46 AM Wed, Apr 26, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/San_Marino 09:46 AM Wed, Apr 26, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Sarajevo 09:46 AM Wed, Apr 26, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Skopje 09:46 AM Wed, Apr 26, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Stockholm 09:46 AM Wed, Apr 26, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Tirane 09:46 AM Wed, Apr 26, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Vaduz 09:46 AM Wed, Apr 26, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Vatican 09:46 AM Wed, Apr 26, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Vienna 09:46 AM Wed, Apr 26, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Warsaw 09:46 AM Wed, Apr 26, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Zagreb 09:46 AM Wed, Apr 26, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Zurich 09:46 AM Wed, Apr 26, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Atlantic/Canary 08:46 AM Wed, Apr 26, 2017 WEST UTC/GMT +01:00
Atlantic/Faeroe 08:46 AM Wed, Apr 26, 2017 WEST UTC/GMT +01:00
Atlantic/Madeira 08:46 AM Wed, Apr 26, 2017 WEST UTC/GMT +01:00
Europe/Dublin 08:46 AM Wed, Apr 26, 2017 IST UTC/GMT +01:00
Europe/Guernsey 08:46 AM Wed, Apr 26, 2017 BST UTC/GMT +01:00
Europe/Isle_of_Man 08:46 AM Wed, Apr 26, 2017 BST UTC/GMT +01:00
Europe/Jersey 08:46 AM Wed, Apr 26, 2017 BST UTC/GMT +01:00
Europe/Lisbon 08:46 AM Wed, Apr 26, 2017 WEST UTC/GMT +01:00
Europe/London 08:46 AM Wed, Apr 26, 2017 BST UTC/GMT +01:00
Atlantic/Azores 07:46 AM Wed, Apr 26, 2017 AZOS UTC/GMT
Atlantic/Reykjavik 07:46 AM Wed, Apr 26, 2017 GMT UTC/GMT