Europa

Timezone name Local time UTC/GMT offset
Asia/Anadyr 09:57 PM Tue, Mar 28, 2017 ANAS UTC/GMT +12:00
Asia/Kamchatka 09:57 PM Tue, Mar 28, 2017 PETS UTC/GMT +12:00
Asia/Magadan 09:57 PM Tue, Mar 28, 2017 MAGS UTC/GMT +12:00
Asia/Vladivostok 08:57 PM Tue, Mar 28, 2017 VLAS UTC/GMT +11:00
Asia/Yakutsk 07:57 PM Tue, Mar 28, 2017 YAKS UTC/GMT +10:00
Asia/Irkutsk 06:57 PM Tue, Mar 28, 2017 IRKS UTC/GMT +09:00
Asia/Krasnoyarsk 05:57 PM Tue, Mar 28, 2017 KRAS UTC/GMT +08:00
Asia/Novosibirsk 04:57 PM Tue, Mar 28, 2017 NOVS UTC/GMT +07:00
Asia/Omsk 04:57 PM Tue, Mar 28, 2017 OMSS UTC/GMT +07:00
Asia/Yekaterinburg 03:57 PM Tue, Mar 28, 2017 YEKS UTC/GMT +06:00
Europe/Moscow 01:57 PM Tue, Mar 28, 2017 MSD UTC/GMT +04:00
Europe/Samara 01:57 PM Tue, Mar 28, 2017 SAMS UTC/GMT +04:00
Asia/Nicosia 12:57 PM Tue, Mar 28, 2017 EEST UTC/GMT +03:00
Europe/Athens 12:57 PM Tue, Mar 28, 2017 EEST UTC/GMT +03:00
Europe/Bucharest 12:57 PM Tue, Mar 28, 2017 EEST UTC/GMT +03:00
Europe/Chisinau 12:57 PM Tue, Mar 28, 2017 EEST UTC/GMT +03:00
Europe/Helsinki 12:57 PM Tue, Mar 28, 2017 EEST UTC/GMT +03:00
Europe/Kaliningrad 12:57 PM Tue, Mar 28, 2017 EEST UTC/GMT +03:00
Europe/Kiev 12:57 PM Tue, Mar 28, 2017 EEST UTC/GMT +03:00
Europe/Mariehamn 12:57 PM Tue, Mar 28, 2017 EEST UTC/GMT +03:00
Europe/Minsk 12:57 PM Tue, Mar 28, 2017 EEST UTC/GMT +03:00
Europe/Riga 12:57 PM Tue, Mar 28, 2017 EEST UTC/GMT +03:00
Europe/Sofia 12:57 PM Tue, Mar 28, 2017 EEST UTC/GMT +03:00
Europe/Tallinn 12:57 PM Tue, Mar 28, 2017 EEST UTC/GMT +03:00
Europe/Vilnius 12:57 PM Tue, Mar 28, 2017 EEST UTC/GMT +03:00
Arctic/Longyearbyen 11:57 AM Tue, Mar 28, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Amsterdam 11:57 AM Tue, Mar 28, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Andorra 11:57 AM Tue, Mar 28, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Belgrade 11:57 AM Tue, Mar 28, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Berlin 11:57 AM Tue, Mar 28, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Bratislava 11:57 AM Tue, Mar 28, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Brussels 11:57 AM Tue, Mar 28, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Budapest 11:57 AM Tue, Mar 28, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Copenhagen 11:57 AM Tue, Mar 28, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Gibraltar 11:57 AM Tue, Mar 28, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Ljubljana 11:57 AM Tue, Mar 28, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Luxembourg 11:57 AM Tue, Mar 28, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Madrid 11:57 AM Tue, Mar 28, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Malta 11:57 AM Tue, Mar 28, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Monaco 11:57 AM Tue, Mar 28, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Oslo 11:57 AM Tue, Mar 28, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Paris 11:57 AM Tue, Mar 28, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Podgorica 11:57 AM Tue, Mar 28, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Prague 11:57 AM Tue, Mar 28, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Rome 11:57 AM Tue, Mar 28, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/San_Marino 11:57 AM Tue, Mar 28, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Sarajevo 11:57 AM Tue, Mar 28, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Skopje 11:57 AM Tue, Mar 28, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Stockholm 11:57 AM Tue, Mar 28, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Tirane 11:57 AM Tue, Mar 28, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Vaduz 11:57 AM Tue, Mar 28, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Vatican 11:57 AM Tue, Mar 28, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Vienna 11:57 AM Tue, Mar 28, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Warsaw 11:57 AM Tue, Mar 28, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Zagreb 11:57 AM Tue, Mar 28, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Zurich 11:57 AM Tue, Mar 28, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Atlantic/Canary 10:57 AM Tue, Mar 28, 2017 WEST UTC/GMT +01:00
Atlantic/Faeroe 10:57 AM Tue, Mar 28, 2017 WEST UTC/GMT +01:00
Atlantic/Madeira 10:57 AM Tue, Mar 28, 2017 WEST UTC/GMT +01:00
Europe/Dublin 10:57 AM Tue, Mar 28, 2017 IST UTC/GMT +01:00
Europe/Guernsey 10:57 AM Tue, Mar 28, 2017 BST UTC/GMT +01:00
Europe/Isle_of_Man 10:57 AM Tue, Mar 28, 2017 BST UTC/GMT +01:00
Europe/Jersey 10:57 AM Tue, Mar 28, 2017 BST UTC/GMT +01:00
Europe/Lisbon 10:57 AM Tue, Mar 28, 2017 WEST UTC/GMT +01:00
Europe/London 10:57 AM Tue, Mar 28, 2017 BST UTC/GMT +01:00
Atlantic/Azores 09:57 AM Tue, Mar 28, 2017 AZOS UTC/GMT
Atlantic/Reykjavik 09:57 AM Tue, Mar 28, 2017 GMT UTC/GMT