Europa

Timezone name Local time UTC/GMT offset
Atlantic/Azores 12:29 PM Wed, Jun 28, 2017 AZOS UTC/GMT
Atlantic/Reykjavik 12:29 PM Wed, Jun 28, 2017 GMT UTC/GMT
Atlantic/Canary 01:29 PM Wed, Jun 28, 2017 WEST UTC/GMT +01:00
Atlantic/Faeroe 01:29 PM Wed, Jun 28, 2017 WEST UTC/GMT +01:00
Atlantic/Madeira 01:29 PM Wed, Jun 28, 2017 WEST UTC/GMT +01:00
Europe/Dublin 01:29 PM Wed, Jun 28, 2017 IST UTC/GMT +01:00
Europe/Guernsey 01:29 PM Wed, Jun 28, 2017 BST UTC/GMT +01:00
Europe/Isle_of_Man 01:29 PM Wed, Jun 28, 2017 BST UTC/GMT +01:00
Europe/Jersey 01:29 PM Wed, Jun 28, 2017 BST UTC/GMT +01:00
Europe/Lisbon 01:29 PM Wed, Jun 28, 2017 WEST UTC/GMT +01:00
Europe/London 01:29 PM Wed, Jun 28, 2017 BST UTC/GMT +01:00
Arctic/Longyearbyen 02:29 PM Wed, Jun 28, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Amsterdam 02:29 PM Wed, Jun 28, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Andorra 02:29 PM Wed, Jun 28, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Belgrade 02:29 PM Wed, Jun 28, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Berlin 02:29 PM Wed, Jun 28, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Bratislava 02:29 PM Wed, Jun 28, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Brussels 02:29 PM Wed, Jun 28, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Budapest 02:29 PM Wed, Jun 28, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Copenhagen 02:29 PM Wed, Jun 28, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Gibraltar 02:29 PM Wed, Jun 28, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Ljubljana 02:29 PM Wed, Jun 28, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Luxembourg 02:29 PM Wed, Jun 28, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Madrid 02:29 PM Wed, Jun 28, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Malta 02:29 PM Wed, Jun 28, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Monaco 02:29 PM Wed, Jun 28, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Oslo 02:29 PM Wed, Jun 28, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Paris 02:29 PM Wed, Jun 28, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Podgorica 02:29 PM Wed, Jun 28, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Prague 02:29 PM Wed, Jun 28, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Rome 02:29 PM Wed, Jun 28, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/San_Marino 02:29 PM Wed, Jun 28, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Sarajevo 02:29 PM Wed, Jun 28, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Skopje 02:29 PM Wed, Jun 28, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Stockholm 02:29 PM Wed, Jun 28, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Tirane 02:29 PM Wed, Jun 28, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Vaduz 02:29 PM Wed, Jun 28, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Vatican 02:29 PM Wed, Jun 28, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Vienna 02:29 PM Wed, Jun 28, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Warsaw 02:29 PM Wed, Jun 28, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Zagreb 02:29 PM Wed, Jun 28, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Zurich 02:29 PM Wed, Jun 28, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Asia/Nicosia 03:29 PM Wed, Jun 28, 2017 EEST UTC/GMT +03:00
Europe/Athens 03:29 PM Wed, Jun 28, 2017 EEST UTC/GMT +03:00
Europe/Bucharest 03:29 PM Wed, Jun 28, 2017 EEST UTC/GMT +03:00
Europe/Chisinau 03:29 PM Wed, Jun 28, 2017 EEST UTC/GMT +03:00
Europe/Helsinki 03:29 PM Wed, Jun 28, 2017 EEST UTC/GMT +03:00
Europe/Kaliningrad 03:29 PM Wed, Jun 28, 2017 EEST UTC/GMT +03:00
Europe/Kiev 03:29 PM Wed, Jun 28, 2017 EEST UTC/GMT +03:00
Europe/Mariehamn 03:29 PM Wed, Jun 28, 2017 EEST UTC/GMT +03:00
Europe/Minsk 03:29 PM Wed, Jun 28, 2017 EEST UTC/GMT +03:00
Europe/Riga 03:29 PM Wed, Jun 28, 2017 EEST UTC/GMT +03:00
Europe/Sofia 03:29 PM Wed, Jun 28, 2017 EEST UTC/GMT +03:00
Europe/Tallinn 03:29 PM Wed, Jun 28, 2017 EEST UTC/GMT +03:00
Europe/Vilnius 03:29 PM Wed, Jun 28, 2017 EEST UTC/GMT +03:00
Europe/Moscow 04:29 PM Wed, Jun 28, 2017 MSD UTC/GMT +04:00
Europe/Samara 04:29 PM Wed, Jun 28, 2017 SAMS UTC/GMT +04:00
Asia/Yekaterinburg 06:29 PM Wed, Jun 28, 2017 YEKS UTC/GMT +06:00
Asia/Novosibirsk 07:29 PM Wed, Jun 28, 2017 NOVS UTC/GMT +07:00
Asia/Omsk 07:29 PM Wed, Jun 28, 2017 OMSS UTC/GMT +07:00
Asia/Krasnoyarsk 08:29 PM Wed, Jun 28, 2017 KRAS UTC/GMT +08:00
Asia/Irkutsk 09:29 PM Wed, Jun 28, 2017 IRKS UTC/GMT +09:00
Asia/Yakutsk 10:29 PM Wed, Jun 28, 2017 YAKS UTC/GMT +10:00
Asia/Vladivostok 11:29 PM Wed, Jun 28, 2017 VLAS UTC/GMT +11:00
Asia/Anadyr 12:29 AM Thu, Jun 29, 2017 ANAS UTC/GMT +12:00
Asia/Kamchatka 12:29 AM Thu, Jun 29, 2017 PETS UTC/GMT +12:00
Asia/Magadan 12:29 AM Thu, Jun 29, 2017 MAGS UTC/GMT +12:00