A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

W

Timezone name Local time UTC/GMT offset
Pacific/Wallis 11:38 PM Sun, Feb 25, 2018 WFT UTC/GMT +12:00
Europe/Warsaw 12:38 PM Sun, Feb 25, 2018 CET UTC/GMT +01:00
Australia/West 07:38 PM Sun, Feb 25, 2018 WST UTC/GMT +08:00
America/Winnipeg 05:38 AM Sun, Feb 25, 2018 CST UTC/GMT -06:00
America/Whitehorse 03:38 AM Sun, Feb 25, 2018 PST UTC/GMT -08:00
Africa/Windhoek 01:38 PM Sun, Feb 25, 2018 WAST UTC/GMT +02:00