A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

W

Timezone name Local time UTC/GMT offset
Pacific/Wallis 10:16 PM Sun, Dec 04, 2016 WFT UTC/GMT +12:00
Europe/Warsaw 11:16 AM Sun, Dec 04, 2016 CET UTC/GMT +01:00
Australia/West 06:16 PM Sun, Dec 04, 2016 WST UTC/GMT +08:00
America/Winnipeg 04:16 AM Sun, Dec 04, 2016 CST UTC/GMT -06:00
America/Whitehorse 02:16 AM Sun, Dec 04, 2016 PST UTC/GMT -08:00
Africa/Windhoek 12:16 PM Sun, Dec 04, 2016 WAST UTC/GMT +02:00