A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

V

Timezone name Local time UTC/GMT offset
Europe/Vilnius 05:00 AM Sun, Jun 25, 2017 EEST UTC/GMT +03:00
Europe/Vienna 04:00 AM Sun, Jun 25, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Vatican 04:00 AM Sun, Jun 25, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Vaduz 04:00 AM Sun, Jun 25, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Australia/Victoria 12:00 PM Sun, Jun 25, 2017 EST UTC/GMT +10:00
Asia/Vladivostok 01:00 PM Sun, Jun 25, 2017 VLAS UTC/GMT +11:00
Asia/Vientiane 09:00 AM Sun, Jun 25, 2017 ICT UTC/GMT +07:00
America/Virgin 10:00 PM Sat, Jun 24, 2017 AST UTC/GMT -04:00
America/Vancouver 07:00 PM Sat, Jun 24, 2017 PDT UTC/GMT -07:00