A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

V

Timezone name Local time UTC/GMT offset
Europe/Vilnius 10:01 AM Sun, Dec 11, 2016 EET UTC/GMT +02:00
Europe/Vienna 09:01 AM Sun, Dec 11, 2016 CET UTC/GMT +01:00
Europe/Vatican 09:01 AM Sun, Dec 11, 2016 CET UTC/GMT +01:00
Europe/Vaduz 09:01 AM Sun, Dec 11, 2016 CET UTC/GMT +01:00
Australia/Victoria 07:01 PM Sun, Dec 11, 2016 EST UTC/GMT +11:00
Asia/Vladivostok 06:01 PM Sun, Dec 11, 2016 VLAT UTC/GMT +10:00
Asia/Vientiane 03:01 PM Sun, Dec 11, 2016 ICT UTC/GMT +07:00
America/Virgin 04:01 AM Sun, Dec 11, 2016 AST UTC/GMT -04:00
America/Vancouver 12:01 AM Sun, Dec 11, 2016 PST UTC/GMT -08:00