A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

S

Timezone name Local time UTC/GMT offset
Africa/Sao_Tome 11:38 AM Fri, Sep 22, 2017 GMT UTC/GMT
America/Argentina/San_Juan 08:38 AM Fri, Sep 22, 2017 ART UTC/GMT -03:00
America/Santo_Domingo 07:38 AM Fri, Sep 22, 2017 AST UTC/GMT -04:00
America/Sao_Paulo 08:38 AM Fri, Sep 22, 2017 BRT UTC/GMT -03:00
America/St_Johns 09:08 AM Fri, Sep 22, 2017 NDT UTC/GMT -02:30
America/St_Kitts 07:38 AM Fri, Sep 22, 2017 AST UTC/GMT -04:00
America/St_Lucia 07:38 AM Fri, Sep 22, 2017 AST UTC/GMT -04:00
America/St_Thomas 07:38 AM Fri, Sep 22, 2017 AST UTC/GMT -04:00
America/St_Vincent 07:38 AM Fri, Sep 22, 2017 AST UTC/GMT -04:00
Asia/Seoul 08:38 PM Fri, Sep 22, 2017 KST UTC/GMT +09:00
Asia/Singapore 07:38 PM Fri, Sep 22, 2017 SGT UTC/GMT +08:00
Atlantic/South_Georgia 09:38 AM Fri, Sep 22, 2017 GST UTC/GMT -02:00
Atlantic/Stanley 08:38 AM Fri, Sep 22, 2017 FKST UTC/GMT -03:00
Atlantic/St_Helena 11:38 AM Fri, Sep 22, 2017 GMT UTC/GMT
Australia/South 09:08 PM Fri, Sep 22, 2017 CST UTC/GMT +09:30
Europe/Samara 03:38 PM Fri, Sep 22, 2017 SAMS UTC/GMT +04:00
Europe/San_Marino 01:38 PM Fri, Sep 22, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Sarajevo 01:38 PM Fri, Sep 22, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Skopje 01:38 PM Fri, Sep 22, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Sofia 02:38 PM Fri, Sep 22, 2017 EEST UTC/GMT +03:00
Europe/Stockholm 01:38 PM Fri, Sep 22, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Pacific/Saipan 09:38 PM Fri, Sep 22, 2017 ChST UTC/GMT +10:00
Pacific/Samoa 12:38 AM Fri, Sep 22, 2017 SST UTC/GMT -11:00
US/Samoa 12:38 AM Fri, Sep 22, 2017 SST UTC/GMT -11:00