A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

S

Timezone name Local time UTC/GMT offset
Africa/Sao_Tome 05:48 AM Tue, Jan 23, 2018 GMT UTC/GMT
America/Argentina/San_Juan 02:48 AM Tue, Jan 23, 2018 ART UTC/GMT -03:00
America/Santo_Domingo 01:48 AM Tue, Jan 23, 2018 AST UTC/GMT -04:00
America/Sao_Paulo 03:48 AM Tue, Jan 23, 2018 BRST UTC/GMT -02:00
America/St_Johns 02:18 AM Tue, Jan 23, 2018 NST UTC/GMT -03:30
America/St_Kitts 01:48 AM Tue, Jan 23, 2018 AST UTC/GMT -04:00
America/St_Lucia 01:48 AM Tue, Jan 23, 2018 AST UTC/GMT -04:00
America/St_Thomas 01:48 AM Tue, Jan 23, 2018 AST UTC/GMT -04:00
America/St_Vincent 01:48 AM Tue, Jan 23, 2018 AST UTC/GMT -04:00
Asia/Seoul 02:48 PM Tue, Jan 23, 2018 KST UTC/GMT +09:00
Asia/Singapore 01:48 PM Tue, Jan 23, 2018 SGT UTC/GMT +08:00
Atlantic/South_Georgia 03:48 AM Tue, Jan 23, 2018 GST UTC/GMT -02:00
Atlantic/Stanley 02:48 AM Tue, Jan 23, 2018 FKST UTC/GMT -03:00
Atlantic/St_Helena 05:48 AM Tue, Jan 23, 2018 GMT UTC/GMT
Australia/South 04:18 PM Tue, Jan 23, 2018 CST UTC/GMT +10:30
Europe/Samara 08:48 AM Tue, Jan 23, 2018 SAMT UTC/GMT +03:00
Europe/San_Marino 06:48 AM Tue, Jan 23, 2018 CET UTC/GMT +01:00
Europe/Sarajevo 06:48 AM Tue, Jan 23, 2018 CET UTC/GMT +01:00
Europe/Skopje 06:48 AM Tue, Jan 23, 2018 CET UTC/GMT +01:00
Europe/Sofia 07:48 AM Tue, Jan 23, 2018 EET UTC/GMT +02:00
Europe/Stockholm 06:48 AM Tue, Jan 23, 2018 CET UTC/GMT +01:00
Pacific/Saipan 03:48 PM Tue, Jan 23, 2018 ChST UTC/GMT +10:00
Pacific/Samoa 06:48 PM Mon, Jan 22, 2018 SST UTC/GMT -11:00
US/Samoa 06:48 PM Mon, Jan 22, 2018 SST UTC/GMT -11:00