A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

L

Timezone name Local time UTC/GMT offset
Europe/Luxembourg 06:56 AM Fri, Aug 18, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/London 05:56 AM Fri, Aug 18, 2017 BST UTC/GMT +01:00
Europe/Ljubljana 06:56 AM Fri, Aug 18, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Lisbon 05:56 AM Fri, Aug 18, 2017 WEST UTC/GMT +01:00
Arctic/Longyearbyen 06:56 AM Fri, Aug 18, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
America/Los_Angeles 09:56 PM Thu, Aug 17, 2017 PDT UTC/GMT -07:00
America/Lima 11:56 PM Thu, Aug 17, 2017 PET UTC/GMT -05:00
America/La_Paz 12:56 AM Fri, Aug 18, 2017 BOT UTC/GMT -04:00
America/Argentina/La_Rioja 01:56 AM Fri, Aug 18, 2017 ART UTC/GMT -03:00
Africa/Lusaka 06:56 AM Fri, Aug 18, 2017 CAT UTC/GMT +02:00
Africa/Lubumbashi 06:56 AM Fri, Aug 18, 2017 CAT UTC/GMT +02:00
Africa/Luanda 05:56 AM Fri, Aug 18, 2017 WAT UTC/GMT +01:00
Africa/Lome 04:56 AM Fri, Aug 18, 2017 GMT UTC/GMT
Africa/Libreville 05:56 AM Fri, Aug 18, 2017 WAT UTC/GMT +01:00
Africa/Lagos 05:56 AM Fri, Aug 18, 2017 WAT UTC/GMT +01:00
Africa/Lagos 05:56 AM Fri, Aug 18, 2017 WAT UTC/GMT +01:00