A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

B

Timezone name Local time UTC/GMT offset
Europe/Budapest 04:39 PM Fri, Aug 18, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Bucharest 05:39 PM Fri, Aug 18, 2017 EEST UTC/GMT +03:00
Europe/Brussels 04:39 PM Fri, Aug 18, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Bratislava 04:39 PM Fri, Aug 18, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Berlin 04:39 PM Fri, Aug 18, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Belgrade 04:39 PM Fri, Aug 18, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Atlantic/Bermuda 11:39 AM Fri, Aug 18, 2017 ADT UTC/GMT -03:00
Asia/Brunei 10:39 PM Fri, Aug 18, 2017 BNT UTC/GMT +08:00
Asia/Bishkek 08:39 PM Fri, Aug 18, 2017 KGT UTC/GMT +06:00
Asia/Beirut 05:39 PM Fri, Aug 18, 2017 EEST UTC/GMT +03:00
Asia/Bangkok 09:39 PM Fri, Aug 18, 2017 ICT UTC/GMT +07:00
Asia/Baku 07:39 PM Fri, Aug 18, 2017 AZST UTC/GMT +05:00
Asia/Bahrain 05:39 PM Fri, Aug 18, 2017 AST UTC/GMT +03:00
Asia/Baghdad 05:39 PM Fri, Aug 18, 2017 AST UTC/GMT +03:00
America/Bogota 09:39 AM Fri, Aug 18, 2017 COT UTC/GMT -05:00
America/Boa_Vista 10:39 AM Fri, Aug 18, 2017 AMT UTC/GMT -04:00
America/Belize 08:39 AM Fri, Aug 18, 2017 CST UTC/GMT -06:00
America/Belem 11:39 AM Fri, Aug 18, 2017 BRT UTC/GMT -03:00
America/Barbados 10:39 AM Fri, Aug 18, 2017 AST UTC/GMT -04:00
America/Bahia 11:39 AM Fri, Aug 18, 2017 BRT UTC/GMT -03:00
America/Argentina/Buenos_Aires 11:39 AM Fri, Aug 18, 2017 ART UTC/GMT -03:00
Africa/Bujumbura 04:39 PM Fri, Aug 18, 2017 CAT UTC/GMT +02:00
Africa/Brazzaville 03:39 PM Fri, Aug 18, 2017 WAT UTC/GMT +01:00
Africa/Blantyre 04:39 PM Fri, Aug 18, 2017 CAT UTC/GMT +02:00
Africa/Bissau 02:39 PM Fri, Aug 18, 2017 GMT UTC/GMT
Africa/Banjul 02:39 PM Fri, Aug 18, 2017 GMT UTC/GMT
Africa/Bangui 03:39 PM Fri, Aug 18, 2017 WAT UTC/GMT +01:00
Africa/Bamako 02:39 PM Fri, Aug 18, 2017 GMT UTC/GMT