A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

B

Timezone name Local time UTC/GMT offset
Europe/Budapest 05:06 AM Thu, Aug 24, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Bucharest 06:06 AM Thu, Aug 24, 2017 EEST UTC/GMT +03:00
Europe/Brussels 05:06 AM Thu, Aug 24, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Bratislava 05:06 AM Thu, Aug 24, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Berlin 05:06 AM Thu, Aug 24, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Belgrade 05:06 AM Thu, Aug 24, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Atlantic/Bermuda 12:06 AM Thu, Aug 24, 2017 ADT UTC/GMT -03:00
Asia/Brunei 11:06 AM Thu, Aug 24, 2017 BNT UTC/GMT +08:00
Asia/Bishkek 09:06 AM Thu, Aug 24, 2017 KGT UTC/GMT +06:00
Asia/Beirut 06:06 AM Thu, Aug 24, 2017 EEST UTC/GMT +03:00
Asia/Bangkok 10:06 AM Thu, Aug 24, 2017 ICT UTC/GMT +07:00
Asia/Baku 08:06 AM Thu, Aug 24, 2017 AZST UTC/GMT +05:00
Asia/Bahrain 06:06 AM Thu, Aug 24, 2017 AST UTC/GMT +03:00
Asia/Baghdad 06:06 AM Thu, Aug 24, 2017 AST UTC/GMT +03:00
America/Bogota 10:06 PM Wed, Aug 23, 2017 COT UTC/GMT -05:00
America/Boa_Vista 11:06 PM Wed, Aug 23, 2017 AMT UTC/GMT -04:00
America/Belize 09:06 PM Wed, Aug 23, 2017 CST UTC/GMT -06:00
America/Belem 12:06 AM Thu, Aug 24, 2017 BRT UTC/GMT -03:00
America/Barbados 11:06 PM Wed, Aug 23, 2017 AST UTC/GMT -04:00
America/Bahia 12:06 AM Thu, Aug 24, 2017 BRT UTC/GMT -03:00
America/Argentina/Buenos_Aires 12:06 AM Thu, Aug 24, 2017 ART UTC/GMT -03:00
Africa/Bujumbura 05:06 AM Thu, Aug 24, 2017 CAT UTC/GMT +02:00
Africa/Brazzaville 04:06 AM Thu, Aug 24, 2017 WAT UTC/GMT +01:00
Africa/Blantyre 05:06 AM Thu, Aug 24, 2017 CAT UTC/GMT +02:00
Africa/Bissau 03:06 AM Thu, Aug 24, 2017 GMT UTC/GMT
Africa/Banjul 03:06 AM Thu, Aug 24, 2017 GMT UTC/GMT
Africa/Bangui 04:06 AM Thu, Aug 24, 2017 WAT UTC/GMT +01:00
Africa/Bamako 03:06 AM Thu, Aug 24, 2017 GMT UTC/GMT