Syrian Arab Republic

Languages
Language name Native name Code
Arabic (SY) (official language) العربية ARA
Armenian Հայերեն Լեզու ARM
English English ENG
French Français, Langue Française FRE
Kurdish Kurdî KUR
Official Aramaic; Imperial Aramaic ܐܪܡܝܐ ARC