Australia

Timezones
Timezone name Local time UTC/GMT offset
Australia/Canberra 07:00 PM Tue, Jan 23, 2018 EST UTC/GMT +11:00
Australia/North 05:30 PM Tue, Jan 23, 2018 CST UTC/GMT +09:30
Australia/NSW 07:00 PM Tue, Jan 23, 2018 EST UTC/GMT +11:00
Australia/Queensland 06:00 PM Tue, Jan 23, 2018 EST UTC/GMT +10:00
Australia/South 06:30 PM Tue, Jan 23, 2018 CST UTC/GMT +10:30
Australia/Tasmania 07:00 PM Tue, Jan 23, 2018 EST UTC/GMT +11:00
Australia/Victoria 07:00 PM Tue, Jan 23, 2018 EST UTC/GMT +11:00
Australia/West 04:00 PM Tue, Jan 23, 2018 WST UTC/GMT +08:00