Australia

Timezones
Timezone name Local time UTC/GMT offset
Australia/Canberra 08:37 AM Mon, Nov 20, 2017 EST UTC/GMT +11:00
Australia/North 07:07 AM Mon, Nov 20, 2017 CST UTC/GMT +09:30
Australia/NSW 08:37 AM Mon, Nov 20, 2017 EST UTC/GMT +11:00
Australia/Queensland 07:37 AM Mon, Nov 20, 2017 EST UTC/GMT +10:00
Australia/South 08:07 AM Mon, Nov 20, 2017 CST UTC/GMT +10:30
Australia/Tasmania 08:37 AM Mon, Nov 20, 2017 EST UTC/GMT +11:00
Australia/Victoria 08:37 AM Mon, Nov 20, 2017 EST UTC/GMT +11:00
Australia/West 05:37 AM Mon, Nov 20, 2017 WST UTC/GMT +08:00