Australia

Timezones
Timezone name Local time UTC/GMT offset
Australia/Canberra 05:05 PM Tue, Dec 06, 2016 EST UTC/GMT +11:00
Australia/North 03:35 PM Tue, Dec 06, 2016 CST UTC/GMT +09:30
Australia/NSW 05:05 PM Tue, Dec 06, 2016 EST UTC/GMT +11:00
Australia/Queensland 04:05 PM Tue, Dec 06, 2016 EST UTC/GMT +10:00
Australia/South 04:35 PM Tue, Dec 06, 2016 CST UTC/GMT +10:30
Australia/Tasmania 05:05 PM Tue, Dec 06, 2016 EST UTC/GMT +11:00
Australia/Victoria 05:05 PM Tue, Dec 06, 2016 EST UTC/GMT +11:00
Australia/West 02:05 PM Tue, Dec 06, 2016 WST UTC/GMT +08:00