Australia

Timezones
Timezone name Local time UTC/GMT offset
Australia/Canberra 04:19 AM Tue, Jan 17, 2017 EST UTC/GMT +11:00
Australia/North 02:49 AM Tue, Jan 17, 2017 CST UTC/GMT +09:30
Australia/NSW 04:19 AM Tue, Jan 17, 2017 EST UTC/GMT +11:00
Australia/Queensland 03:19 AM Tue, Jan 17, 2017 EST UTC/GMT +10:00
Australia/South 03:49 AM Tue, Jan 17, 2017 CST UTC/GMT +10:30
Australia/Tasmania 04:19 AM Tue, Jan 17, 2017 EST UTC/GMT +11:00
Australia/Victoria 04:19 AM Tue, Jan 17, 2017 EST UTC/GMT +11:00
Australia/West 01:19 AM Tue, Jan 17, 2017 WST UTC/GMT +08:00