Australia

Timezones
Timezone name Local time UTC/GMT offset
Australia/Canberra 10:10 PM Fri, Jun 23, 2017 EST UTC/GMT +10:00
Australia/North 09:40 PM Fri, Jun 23, 2017 CST UTC/GMT +09:30
Australia/NSW 10:10 PM Fri, Jun 23, 2017 EST UTC/GMT +10:00
Australia/Queensland 10:10 PM Fri, Jun 23, 2017 EST UTC/GMT +10:00
Australia/South 09:40 PM Fri, Jun 23, 2017 CST UTC/GMT +09:30
Australia/Tasmania 10:10 PM Fri, Jun 23, 2017 EST UTC/GMT +10:00
Australia/Victoria 10:10 PM Fri, Jun 23, 2017 EST UTC/GMT +10:00
Australia/West 08:10 PM Fri, Jun 23, 2017 WST UTC/GMT +08:00