Australia

Timezones
Timezone name Local time UTC/GMT offset
Australia/Canberra 07:55 AM Thu, Mar 30, 2017 EST UTC/GMT +11:00
Australia/North 06:25 AM Thu, Mar 30, 2017 CST UTC/GMT +09:30
Australia/NSW 07:55 AM Thu, Mar 30, 2017 EST UTC/GMT +11:00
Australia/Queensland 06:55 AM Thu, Mar 30, 2017 EST UTC/GMT +10:00
Australia/South 07:25 AM Thu, Mar 30, 2017 CST UTC/GMT +10:30
Australia/Tasmania 07:55 AM Thu, Mar 30, 2017 EST UTC/GMT +11:00
Australia/Victoria 07:55 AM Thu, Mar 30, 2017 EST UTC/GMT +11:00
Australia/West 04:55 AM Thu, Mar 30, 2017 WST UTC/GMT +08:00