Australia

Timezones
Timezone name Local time UTC/GMT offset
Australia/Canberra 05:30 PM Sat, Mar 24, 2018 EST UTC/GMT +11:00
Australia/North 04:00 PM Sat, Mar 24, 2018 CST UTC/GMT +09:30
Australia/NSW 05:30 PM Sat, Mar 24, 2018 EST UTC/GMT +11:00
Australia/Queensland 04:30 PM Sat, Mar 24, 2018 EST UTC/GMT +10:00
Australia/South 05:00 PM Sat, Mar 24, 2018 CST UTC/GMT +10:30
Australia/Tasmania 05:30 PM Sat, Mar 24, 2018 EST UTC/GMT +11:00
Australia/Victoria 05:30 PM Sat, Mar 24, 2018 EST UTC/GMT +11:00
Australia/West 02:30 PM Sat, Mar 24, 2018 WST UTC/GMT +08:00