Australia

Timezones
Timezone name Local time UTC/GMT offset
Australia/Canberra 11:55 PM Mon, Dec 18, 2017 EST UTC/GMT +11:00
Australia/North 10:25 PM Mon, Dec 18, 2017 CST UTC/GMT +09:30
Australia/NSW 11:55 PM Mon, Dec 18, 2017 EST UTC/GMT +11:00
Australia/Queensland 10:55 PM Mon, Dec 18, 2017 EST UTC/GMT +10:00
Australia/South 11:25 PM Mon, Dec 18, 2017 CST UTC/GMT +10:30
Australia/Tasmania 11:55 PM Mon, Dec 18, 2017 EST UTC/GMT +11:00
Australia/Victoria 11:55 PM Mon, Dec 18, 2017 EST UTC/GMT +11:00
Australia/West 08:55 PM Mon, Dec 18, 2017 WST UTC/GMT +08:00