Europa

Name der Zeitzone Locale Zeit UTC/GMT Offset
Asia/Anadyr 04:57 AM Sat, Sep 23, 2017 ANAS UTC/GMT +12:00
Asia/Kamchatka 04:57 AM Sat, Sep 23, 2017 PETS UTC/GMT +12:00
Asia/Magadan 04:57 AM Sat, Sep 23, 2017 MAGS UTC/GMT +12:00
Asia/Vladivostok 03:57 AM Sat, Sep 23, 2017 VLAS UTC/GMT +11:00
Asia/Yakutsk 02:57 AM Sat, Sep 23, 2017 YAKS UTC/GMT +10:00
Asia/Irkutsk 01:57 AM Sat, Sep 23, 2017 IRKS UTC/GMT +09:00
Asia/Krasnoyarsk 12:57 AM Sat, Sep 23, 2017 KRAS UTC/GMT +08:00
Asia/Novosibirsk 11:57 PM Fri, Sep 22, 2017 NOVS UTC/GMT +07:00
Asia/Omsk 11:57 PM Fri, Sep 22, 2017 OMSS UTC/GMT +07:00
Asia/Yekaterinburg 10:57 PM Fri, Sep 22, 2017 YEKS UTC/GMT +06:00
Europe/Moscow 08:57 PM Fri, Sep 22, 2017 MSD UTC/GMT +04:00
Europe/Samara 08:57 PM Fri, Sep 22, 2017 SAMS UTC/GMT +04:00
Asia/Nicosia 07:57 PM Fri, Sep 22, 2017 EEST UTC/GMT +03:00
Europe/Athens 07:57 PM Fri, Sep 22, 2017 EEST UTC/GMT +03:00
Europe/Bucharest 07:57 PM Fri, Sep 22, 2017 EEST UTC/GMT +03:00
Europe/Chisinau 07:57 PM Fri, Sep 22, 2017 EEST UTC/GMT +03:00
Europe/Helsinki 07:57 PM Fri, Sep 22, 2017 EEST UTC/GMT +03:00
Europe/Kaliningrad 07:57 PM Fri, Sep 22, 2017 EEST UTC/GMT +03:00
Europe/Kiev 07:57 PM Fri, Sep 22, 2017 EEST UTC/GMT +03:00
Europe/Mariehamn 07:57 PM Fri, Sep 22, 2017 EEST UTC/GMT +03:00
Europe/Minsk 07:57 PM Fri, Sep 22, 2017 EEST UTC/GMT +03:00
Europe/Riga 07:57 PM Fri, Sep 22, 2017 EEST UTC/GMT +03:00
Europe/Sofia 07:57 PM Fri, Sep 22, 2017 EEST UTC/GMT +03:00
Europe/Tallinn 07:57 PM Fri, Sep 22, 2017 EEST UTC/GMT +03:00
Europe/Vilnius 07:57 PM Fri, Sep 22, 2017 EEST UTC/GMT +03:00
Arctic/Longyearbyen 06:57 PM Fri, Sep 22, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Amsterdam 06:57 PM Fri, Sep 22, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Andorra 06:57 PM Fri, Sep 22, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Belgrade 06:57 PM Fri, Sep 22, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Berlin 06:57 PM Fri, Sep 22, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Bratislava 06:57 PM Fri, Sep 22, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Brussels 06:57 PM Fri, Sep 22, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Budapest 06:57 PM Fri, Sep 22, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Copenhagen 06:57 PM Fri, Sep 22, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Gibraltar 06:57 PM Fri, Sep 22, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Ljubljana 06:57 PM Fri, Sep 22, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Luxembourg 06:57 PM Fri, Sep 22, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Madrid 06:57 PM Fri, Sep 22, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Malta 06:57 PM Fri, Sep 22, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Monaco 06:57 PM Fri, Sep 22, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Oslo 06:57 PM Fri, Sep 22, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Paris 06:57 PM Fri, Sep 22, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Podgorica 06:57 PM Fri, Sep 22, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Prague 06:57 PM Fri, Sep 22, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Rome 06:57 PM Fri, Sep 22, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/San_Marino 06:57 PM Fri, Sep 22, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Sarajevo 06:57 PM Fri, Sep 22, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Skopje 06:57 PM Fri, Sep 22, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Stockholm 06:57 PM Fri, Sep 22, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Tirane 06:57 PM Fri, Sep 22, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Vaduz 06:57 PM Fri, Sep 22, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Vatican 06:57 PM Fri, Sep 22, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Vienna 06:57 PM Fri, Sep 22, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Warsaw 06:57 PM Fri, Sep 22, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Zagreb 06:57 PM Fri, Sep 22, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Europe/Zurich 06:57 PM Fri, Sep 22, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Atlantic/Canary 05:57 PM Fri, Sep 22, 2017 WEST UTC/GMT +01:00
Atlantic/Faeroe 05:57 PM Fri, Sep 22, 2017 WEST UTC/GMT +01:00
Atlantic/Madeira 05:57 PM Fri, Sep 22, 2017 WEST UTC/GMT +01:00
Europe/Dublin 05:57 PM Fri, Sep 22, 2017 IST UTC/GMT +01:00
Europe/Guernsey 05:57 PM Fri, Sep 22, 2017 BST UTC/GMT +01:00
Europe/Isle_of_Man 05:57 PM Fri, Sep 22, 2017 BST UTC/GMT +01:00
Europe/Jersey 05:57 PM Fri, Sep 22, 2017 BST UTC/GMT +01:00
Europe/Lisbon 05:57 PM Fri, Sep 22, 2017 WEST UTC/GMT +01:00
Europe/London 05:57 PM Fri, Sep 22, 2017 BST UTC/GMT +01:00
Atlantic/Azores 04:57 PM Fri, Sep 22, 2017 AZOS UTC/GMT
Atlantic/Reykjavik 04:57 PM Fri, Sep 22, 2017 GMT UTC/GMT