A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

S

Name der Zeitzone Locale Zeit UTC/GMT Offset
Africa/Sao_Tome 05:56 AM Mon, Nov 20, 2017 GMT UTC/GMT
America/Argentina/San_Juan 02:56 AM Mon, Nov 20, 2017 ART UTC/GMT -03:00
America/Santo_Domingo 01:56 AM Mon, Nov 20, 2017 AST UTC/GMT -04:00
America/Sao_Paulo 03:56 AM Mon, Nov 20, 2017 BRST UTC/GMT -02:00
America/St_Johns 02:26 AM Mon, Nov 20, 2017 NST UTC/GMT -03:30
America/St_Kitts 01:56 AM Mon, Nov 20, 2017 AST UTC/GMT -04:00
America/St_Lucia 01:56 AM Mon, Nov 20, 2017 AST UTC/GMT -04:00
America/St_Thomas 01:56 AM Mon, Nov 20, 2017 AST UTC/GMT -04:00
America/St_Vincent 01:56 AM Mon, Nov 20, 2017 AST UTC/GMT -04:00
Asia/Seoul 02:56 PM Mon, Nov 20, 2017 KST UTC/GMT +09:00
Asia/Singapore 01:56 PM Mon, Nov 20, 2017 SGT UTC/GMT +08:00
Atlantic/South_Georgia 03:56 AM Mon, Nov 20, 2017 GST UTC/GMT -02:00
Atlantic/Stanley 02:56 AM Mon, Nov 20, 2017 FKST UTC/GMT -03:00
Atlantic/St_Helena 05:56 AM Mon, Nov 20, 2017 GMT UTC/GMT
Australia/South 04:26 PM Mon, Nov 20, 2017 CST UTC/GMT +10:30
Europe/Samara 08:56 AM Mon, Nov 20, 2017 SAMT UTC/GMT +03:00
Europe/San_Marino 06:56 AM Mon, Nov 20, 2017 CET UTC/GMT +01:00
Europe/Sarajevo 06:56 AM Mon, Nov 20, 2017 CET UTC/GMT +01:00
Europe/Skopje 06:56 AM Mon, Nov 20, 2017 CET UTC/GMT +01:00
Europe/Sofia 07:56 AM Mon, Nov 20, 2017 EET UTC/GMT +02:00
Europe/Stockholm 06:56 AM Mon, Nov 20, 2017 CET UTC/GMT +01:00
Pacific/Saipan 03:56 PM Mon, Nov 20, 2017 ChST UTC/GMT +10:00
Pacific/Samoa 06:56 PM Sun, Nov 19, 2017 SST UTC/GMT -11:00
US/Samoa 06:56 PM Sun, Nov 19, 2017 SST UTC/GMT -11:00