A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

R

Name der Zeitzone Locale Zeit UTC/GMT Offset
America/Argentina/Rio_Gallegos 05:29 AM Mon, Aug 21, 2017 ART UTC/GMT -03:00
America/Rankin_Inlet 03:29 AM Mon, Aug 21, 2017 CDT UTC/GMT -05:00
America/Regina 02:29 AM Mon, Aug 21, 2017 CST UTC/GMT -06:00
America/Rio_Branco 04:29 AM Mon, Aug 21, 2017 AMT UTC/GMT -04:00
Asia/Rangoon 02:59 PM Mon, Aug 21, 2017 MMT UTC/GMT +06:30
Asia/Riyadh 11:29 AM Mon, Aug 21, 2017 AST UTC/GMT +03:00
Atlantic/Reykjavik 08:29 AM Mon, Aug 21, 2017 GMT UTC/GMT
Europe/Riga 11:29 AM Mon, Aug 21, 2017 EEST UTC/GMT +03:00
Europe/Rome 10:29 AM Mon, Aug 21, 2017 CEST UTC/GMT +02:00
Indian/Reunion 12:29 PM Mon, Aug 21, 2017 RET UTC/GMT +04:00
Pacific/Rarotonga 10:29 PM Sun, Aug 20, 2017 CKT UTC/GMT -10:00