Pushto; Pashto

Sprachen Daten
Name der Sprache
  • Pushto; Pashto ENG
  • Pachto FRE
Einheimische Name پښتو
Sprache Coden
  • ISO 639-2/B: PUS
  • ISO 639-2/T: PUS
  • ISO 639-1: PS
  • ISO 639-3: PUS
Sprachfamilie
Bereich macrolanguage
Typ living