Japan

Geographie
Kontinent Asien
Lokation 36° 0' 0.00" N, 138° 0' 0.00" E
Hauptstadt Tokyo
Gebiet 377,835 km2
Bevölkerung 127,288,000 Bewohner
Regionen
  • Nummer der Regionen: 47
  • Liste der Regionen: Aichi, Akita, Aomori, Chiba, Ehime, Fukui, Fukuoka, Fukushima, Gifu, Gumma, Hiroshima, Hokkaido, Hyogo, Ibaraki, Ishikawa, Iwate, Kagawa, Kagoshima, Kanagawa, Kochi, Kumamoto, Kyoto, Mie, Miyagi, Miyazaki, Nagano, Nagasaki, Nara, Niigata, Oita, Okayama, Osaka, Saga, Saitama, Shiga, Shimane, Shizuoka, Tochigi, Tokushima, Tokyo, Tottori, Toyama, Wakayama, Yamagata, Yamaguchi, Yamanashi, Okinawa