China

Geographie
Kontinent Asien
Nachbarn Afghanistan (AF), Bhutan (BT), India (IN), Kyrgyzstan (KG), Korea, Democratic People's Republic Of (KP), Kazakhstan (KZ), Lao People's Democratic Republic (LA), Myanmar (MM), Mongolia (MN), Nepal (NP), Pakistan (PK), Russian Federation (RU), Tajikistan (TJ), Viet Nam (VN)
Lokation 35° 0' 0.00" N, 105° 0' 0.00" E
Hauptstadt Beijing
Gebiet 9,596,960 km2
Bevölkerung 1,330,044,000 Bewohner
Regionen
  • Nummer der Regionen: 31
  • Liste der Regionen: Anhui, Zhejiang, Jiangxi, Jiangsu, Jilin, Qinghai, Fujian, Heilongjiang, Henan, Hebei, Hunan, Hubei, Xinjiang, Xizang, Gansu, Guangxi, Guizhou, Liaoning, Nei Mongol, Ningxia, Beijing, Shanghai, Shanxi, Shandong, Shaanxi, Tianjin, Yunnan, Guangdong, Hainan, Sichuan, Chongqing