American Samoa

Sprachen
Name der Sprache Einheimische Name Code
English (AS) (Offizielle Sprache) English ENG
Samoan Gagana Fa'a Samoa SMO
Tonga Faka-Tonga TON